Hỏi đáp

Cấu trúc in order to và so as to trong tiếng Anh giao tiếp

Cấu trúc in order toso as to trong tiếng Anh được sử dụng để giới thiệu mục đích của hành động. Cấu trúc này được sử dụng nhiều trong ngữ pháp tiếng Anh lẫn tiếng Anh giao tiếp hàng ngày.
 
Bài viết dưới đây sẽ cho bạn cái nhìn cụ thể nhất về cấu trúc in order to trong tiếng Anh gồm: Lý thuyết, ví dụ, bài tập thực hành.
 
Hãy cùng Tiếng Anh giao tiếp Langmaster theo dõi từng phần của bài học hôm nay nhé.
 

CẤU TRÚC IN ORDER TO; SO AS TO TRONG TIẾNG ANH

 
 

I - Cấu trúc in order to và so as to trong tiếng Anh - Ý nghĩa và Cách dùng

 
Cấu trúc In order to và so as to có nghĩa là “để, để mà”, được dùng trong câu để giới thiệu về mục đích của hành động được nhắc đến ngay trước đó.
 
Ví dụ:
- I study English in order to speak to my English friend.  (Tôi học tiếng Anh để nói chuyện với người bạn đến từ Anh.)
- She works hard so as to have a better life in the future.  (Cô ấy làm việc chăm chỉ để có được cuộc sống tốt hơn trong tương lai.)
 

II - Cấu trúc in order to và so as to trong tiếng Anh

 

1. Cấu trúc in order to và so as to - Khi mục đích của hành động hướng tới chính chủ thể của hành động được nêu ở phía trước

 
S + V + in order/so as + (not) + to + V ….
Tình huống 1: I worked hard. I wanted to pass the test.  (Tôi học hành chăm chỉ. Tôi muốn đỗ kỳ thi.)
=> I worked hard so as to pass the test.  (Tôi học hành chăm chỉ để đỗ kỳ thi.)
Tình huống 2: I worked hard. I didn’t want to fail the test.  (Tôi học hành chăm chỉ. Tôi không muốn trượt kỳ thi.)
=> I worked hard in order not to fail the test.  (Tôi học hành chăm chỉ để không trượt kỳ thi.)
 

2. Cấu trúc in order to - Khi mục đích hành động hướng tới đối tượng khác

 
S + V + in order + for O + (not) + to + V ….
Tình huống: She works hard. She wants her kid to have a better life.  (Cô ấy làm việc chăm chỉ. Cô ấy muốn con mình có cuộc sống tốt hơn.)
=> She works hard in order for her kid to have a better life.  (Cô ấy làm việc chăm chỉ để con cô ấy có cuộc sống tốt hơn.)
 

3.  Một vài lưu ý về cấu trúc so as to/ in order to trong tiếng Anh.

 
- Cấu trúc in order to/ so as to chỉ áp dụng được khi 2 chủ từ 2 câu giống nhau
- Bỏ chủ từ câu sau bỏ các chữ want like hope...giữ lại từ động từ sau nó.
Ví dụ:
I study hard.I want to pass the exam.
-> I study hard in order to pass the exam.
 

 

Xem thêm: Học tiếng Anh giao tiếp miễn phí cho người mất gốc hiệu quả 

nhất tại link dưới enlightenedenlightened

 

Học tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu 

 
 

III - Một số cấu trúc tương đương với cấu trúc in order to trong tiếng Anh

 

1. To + V

 
Ví dụ:
I worked hard so as to pass the test.
= I worked hard to pass the test.  (Tôi học hành chăm chỉ để đỗ kỳ thi.)
**Tuy nhiên, không dùng not + to V thay thế cho in order/ so as + not to V.
 

2. So that

 
S + V + so that S + can/could/will/would (not) + V.
Ví dụ:
She works hard in order for her kid to have a better life.
= She works hard so that her kid will have a better life.  (Cô ấy làm việc chăm chỉ để con cô ấy có cuộc sống tốt hơn.)
 

BÀI TẬP CẤU TRÚC In order to và so as to trong tiếng Anh


Viết lại câu với cấu trúc in order to/so that trong tiếng Anh
 
1. He opened the window.He wanted to let  fresh air in.
...........................................................................................................................................................
2. I took my camera.I wanted to take some photos.
...........................................................................................................................................................
3. He studied really hard.He wanted to get better marks.
...........................................................................................................................................................
4. Jason learns Chinese.His aim is  to work in China.
...........................................................................................................................................................
5. I’ve collected money.I will buy a new car.
...........................................................................................................................................................
6. Many people left Turkey in 1960s.They wanted to find jobs in Germany.
...............................................................................................................................................
7. She attends to a course.She wants to  learn chess.
...........................................................................................................................................................
8. Linda turned on the lights.She wanted to see better.
...........................................................................................................................................................
9. I will come with you.I want to help you.
...........................................................................................................................................................
10. We are going to cinema.We will watch a horror film.
...........................................................................................................................................................
11. You must take your umbrella so that you won’t get wet.
...........................................................................................................................................................
12. He waited at the counter.He wanted to see her.
...........................................................................................................................................................
13. We all put on our coats.We were feeling cold.
...........................................................................................................................................................
14.  She’s studying because she wants to become a very important  person in life.
...........................................................................................................................................................
15. I didn’t want to see them, so I didn’t open the door.
...........................................................................................................................................................
16. We went on with the deal because we didn’t want to leave them high and dry at the last minute.
...........................................................................................................................................................
17. I would like to take tomorrow off, as I want to accompany my husband to the doctor.
...........................................................................................................................................................
18. They went on a hunger strike because they wanted to get better conditions in gaol.
...........................................................................................................................................................
19. They bought a country pad because they wished to have some peace and quiet.
...........................................................................................................................................................
20. I’ve just bought a CD player, since I want to give it to my daughter for her birthday.
...........................................................................................................................................................

Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất về cấu trúc in order to trong tiếng Anh. Hi vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn tự tin hơn khi làm các bài tập ngữ pháp tiếng Anh toàn tập.
 
Xem thêm 27 từ muốn học tiếng Anh thì phải đọc được:
 
 

Langmaster chúc bạn học tiếng Anh thành công!
 

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

Các khoá học Offline tại trung tâm

 • Được học tại môi trường chuyên nghiệp 7 năm kinh nghiệm đào tạo Tiếng Anh.
 • Cam kết đầu ra bằng văn bản.
 • Học lại MIỄN PHÍ đến khi hoàn thành đầu ra.
 • Tặng MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn quốc tế và tài liệu trong quá trình học.
 • Đội ngũ giảng viên khủng, trên 900 Toeic

Chi tiết


Bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến